ΚΟΠΗ-ΙΣΙΩΤΙΚΟ

Πάχος Λαμαρίνας : 1.00 – 4.00 mm
Πλάτος ρολού : έως 1600 mm.
Βάρος ρολού: έως 25 τόνους

ΣΧΙΣΙΜΟ

Πάχος Λαμαρίνας : 0.30-2.00 mm
Πλάτος ρολού : έως 1600 mm.
Βάρος ρολού : έως 12 τόνους
Πλάτος σχισίματος : min 13 mm

ΣΧΙΣΙΜΟ

Πάχος Λαμαρίνας : 0.30-3.00 mm
Πλάτος ρολού : έως 500 mm.
Βάρος ρολού : έως 5 τόνους
Πλάτος σχισίματος : min 12 mm

ΣΧΙΣΙΜΟ

Πάχος Λαμαρίνας : 0.70-4.00 mm
Πλάτος ρολού : έως 1600 mm
Βάρος ρολού : έως 25 τόνους
Πλάτος σχισίματος : min 20 mm

ΚΟΠΗ-ΙΣΙΩΤΙΚΟ

Πάχος Λαμαρίνας : 0.30-1.50 mm
Πλάτος ρολού : 200- 1600 mm.
Βάρος ρολού : έως 10 τόνους

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ 4 ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ

Με ικανότητα ανύψωσης εως 25 τόνους